Showing 1–30 of 75 results

กระทะกลึงใบบัว เบอร์ 33 ตราจระเข้กระทะอลูมิเนียม

กระทะอลูมิเนียม ใช้สำหรับประกอบอาหาร ผัด ทอด คั่ว เคี่ยว เนื้อเป็นอลูมิเนียมไม่เป็นสนิม มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น กระทะสองหู กระทะด้าม กระทะหอยทอด กระทะขนมครก กระทะเจาะก้น กระทะใบบัว กระทะทอดหูแขก กระทะปิ้งย่าง