แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ที่เปิดขวด

ที่เปิดขวด ใช้สำหรับเปิดขวดน้ำ ขวดเบียร์ ขวดน้ำอัดลม หัวเป็นสแตนเลสทำให้แข็งแรงในการงัด ด้ามทั้งสองฝั่งสามารถเปิดขวดได้ และ ยังมีหัวที่ใช้เปิดกระป๋องได้ด้วย