Showing all 9 results

ที่คว่ำชาม

ที่คว่ำชาม ทำจากลวดสแตนเลส ใช้สำหรับคว่ำชามในร้านก๋วยเตี๋ยว มีทั้งแบบทรงเหลี่ยมและทรงกลม โดยมีแบบขาเดี่ยว ขาคู่ ขึ้นอยู่กับการใช้งานในร้าน