Showing 1–30 of 37 results

ชามผสมอาหาร

ชามผสมอาหาร เนื้อสแตนเลส ใช้สำหรับผสมอาหาร ผสมแป้ง คลุกส่วนผสมต่างๆ โดยชามเป็นทรงกลมก้นลึก มีขอบชามยื่นออกเล็กน้อย มีขนาดตั้งแต่ 15 ไปจนถึง 50 ซม โดยที่มีแบบเจาะรูสำหรับสะเด็ดน้ำด้วย