Showing all 13 results

กรอกอาหาร

กรอกอาหาร ผลิตจากสแตนเลส ช่วยในการกรอกอาหารใส่ถุง มีกรอกหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น กรอกก๋วยเตี๋ยว กรอกผลไม้ กรวยยัดไส้กรอก กรอกขนมหวาน กระป๋องรองถุง