แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ที่ใส่ตะเกียบช้อนส้อม

ที่ใส่ตะเกียบ ช้อนส้อม กล่องสแตนเลสสำหรับใส่ตะเกียบ ช้อนส้อม มีทั้งแบบเป็นทรงกล่อง และ ทรงกระป๋อง เช่น กล่องใส่ตะเกียบ กล่องใส่ช้อนส้อม ที่ใส่ตะเกียบแนวตั้ง กระป๋องใส่ตะเกียบ กระป๋องใส่ช้อนส้อม