แสดง 7 รายการ

โถข้าวสแตนเลส

โถข้าวสแตนเลส ใช้สำหรับใส่ข้าวเสริฟตามโต๊ะอาหาร ทำจากสแตนเลส พร้อมฝาปิด ที่ฝามีช่องสำหรับลอดทัพพีออกมาได้ มีฐานรอบให้โถสูงขึ้นและกันลื่น