Showing 1–30 of 40 results

หม้อสตูว์

หม้อสตูว์ ผลิตจากสแตนเลส ใช้สำหรับต้มน้ำสตูว์ เป็นหม้อหูเปลือย ฝาเรียบ บางคนเรียกว่า หม้อสต๊อกพอท หรือ หม้อต้มทรงสูง มีขนาดตั้งแต่ 22 ซม. จนถึง 40 ซม.

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-10%
-20%
-11%
-10%
-22%
-17%
-20%
-10%
-20%
-21%
-10%
-20%
-22%
-22%
-22%