Showing 1–30 of 45 results

หม้อสตูว์

หม้อสตูว์ ผลิตจากสแตนเลส ใช้สำหรับต้มน้ำสตูว์ เป็นหม้อหูเปลือย ฝาเรียบ บางคนเรียกว่า หม้อสต๊อกพอท หรือ หม้อต้มทรงสูง มีขนาดตั้งแต่ 22 ซม. จนถึง 40 ซม.