Showing all 3 results

หม้อตุ๋น

หม้อตุ๋น เนื้อสแตนเลส ใช้สำหรับตุ๋นนม เป็นหม้อ 2 ใบ ซ้อนกัน ใบนอกใส่น้ำ และ ให้ความร้อนกับหม้อใบใน ทำให้นมในหม้อใบในไม่ไหม้ติดก้นหม้อ มีทั้งแบบด้าม และ แบบสองหู ให้เลือกใช้งาน