Showing 1–30 of 34 results

หม้อด้ามสแตนเลส

หม้อด้ามสแตนเลส หรือ หม้อโจ๊กสแตเนลส เป็นหม้อมีด้ามจับ ใช้สำหรับหุงต้มอาหาร ตัวหม้อมีทั้งทรงตรง ทรงป่อง และ ทรงปากบาน ด้ามจับมีทั้งแบบเปลือย และ แบบแบ็กกาไลท์ มีฝาปิดขนาดพอดีกับหม้อ