Showing all 1 result

หม้อกรองน้ำมัน

หม้อกรองน้ำมัน หรือ หม้อกรองอาหาร ทำจากสแตนเลส มีตะแกรงลวดถี่ ใช้สำหรับกรองเศษอาหารออกจากน้ำมัน เพื่อนำน้ำมันไปใช้ใหม่ได้ มีฝาปิดกันแมลง