Showing 1–30 of 50 results

ช้อนส้อมหนา

ช้อนส้อมหนา เป็นช้อนส้อมสำหรับทานข้าว ใช้สำหรับร้านอาหาร โรงแรม ภัตราคาร ทำจากสแตนเลสเนื้อดี หนา ไม่งอเมื่อกดแรงๆ มีความเงางาม และอายุการใช้งานยาวนาน