แสดง 6 รายการ

บาตรพระสแตนเลส

บาตรพระ พร้อมฝาปิด ใช้สำหรับตักบาตร ทำจากสแตนเลส มีถลกบาตร และ สายสะพายให้ในชุด
พานสแตนเลส ใช้สำหรับวางของเพื่อประกอบพิธีต่างๆ