Showing all 6 results

กระทะสองหู

กระทะสองหู เนื้อสแตนเลส ใช้สำหรับประกอบอาหาร มีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบ กระทะก้นลึก กระทะไข่ดาว กระทะพร้อมชั้นนึ่ง กระทะจีนสองหู