Showing all 6 results

กระทะสองหู

กระทะสองหู เนื้อสแตนเลส ใช้สำหรับประกอบอาหาร มีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบ กระทะก้นลึก กระทะไข่ดาว กระทะพร้อมชั้นนึ่ง กระทะจีนสองหู

-10%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะจีน ฮาร์ดอโนไดซ์ 40 ซม.ตรานกนางนวล

฿1,300.00 ฿1,170.00
-16%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะจีนสองหู พร้อมฝาและชั้นนึ่ง 38 ซม.ตราหัวม้าลาย

฿3,000.00 ฿2,520.00
-21%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะจีนสองหู พร้อมฝาและชั้นนึ่ง 42 ซม.ตราหัวม้าลาย

฿3,895.00 ฿3,093.00