Showing 1–30 of 79 results

กระทะนอนสติ๊ก

กระทะนอนสติ๊ก หรือ กระทะเทฟล่อน ใช้สำหรับประกอบอาหารโดยไม่ติดกระทะ ลดการใช้น้ำมันลง ดีต่อสุขภาพของคนในครอบครัว มีหลากประเภทตามการใช้งาน ทั้งกระทะด้าม กระทะสองหู กระทะแพนเค้ก กระทะปิ้งย่าง กระทะก้นแบน