Showing 1–30 of 121 results

กระทะสแตนเลสกระทะญี่ปุ่น สแตนเลส เบอร์ 16 ตราสิงโตทอง

กระทะสแตนเลส ทำจากสแตนเลส มีหลากหลายให้เลือกใช้งาน เช่น กระทะด้าม กระทะสองหู,กระทะไข่ดาว,กระทะจีน,กระทะญี่ปุ่น,กระทะปิ้งย่างเกาหลี,กระทะเทฟล่อน,กระทะมีฝาปิด,กระทะพร้อมชั้นนึ่ง

 

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะจีน ฮาร์ดอโนไดซ์ 32 ซม.ตรานกนางนวล